Skorstenstätningar och takomläggningar.
Ring om bästa pris!

Gratis inspektion av dina rökkanaler !
Ring 0700-999980 eller maila oss på info@dinskorsten.se för tidsbokning.

Skorstensreparationer

Stockholms skorstenstjänst AB är specialiserade på att renovera och täta skorstenar. Otäta rökkanaler åtgärdas genom tätning med keramisk massa eller med installation av rostfria syrafasta insatsrör. Se Skorstenstätning.
Dåliga/trasiga skorstenar kan i vissa fall repareras utan att muras om. Givetvis så gör vi ommurning, slammar och putsar din skorsten vid behov. Vi har olika helhets lösningar för din skorsten. Se Mura skorsten.
Vi installerar också olika typer av kaminer och spisinsatser och har också kompetens att mura öppna spisar och att renovera kakelugnar. Se Eldstäder.

Stockholms skorstenstjänst AB gör kartering av skorstenskanaler. Det är en kartläggning av fastighetens samtliga rök- och/ eller ventilationskanaler som ger värdefull information till fastighetsägare om skorstenar och skorstenskanalernas funktion och skick. En ritning görs som visar vilken kanal som går till vilken lägenhet, vilket rum och vilket objekt den förser.
Läs mer om kartering.

Vi utför också sotning och besiktning av rök- och ventilationskanaler och har verkat som skorstenshantverkare i Stockholm och Mälardalen i över 25 år. De senaste åren har vi utökat vårt arbetsområde till att också omfatta takomläggning och plåtarbeten samt allmän byggnadsvård.
Läs mer här Om oss. och följ dokumentation av våra arbeten i vårt nyhetsflöde på Facebook.